Aplinkosaugos Klausimais, Žemės ir Išteklių, Pietų Korėja, Azijos — industrializavo šalį, Sparti urbanizacija, jūros tarša, nykstančios rūšys, atogrąžų miškai

Sparti urbanizacija ir gyventojų skaičiaus augimas kelia didžiausią tiesioginį pavojų aplinkai ir Pietų Korėjos. Labai išsivysčiusiose šalyje yra didelis išmetamo anglies dioksido kiekį, išleido vidutiniškai devynių metrinių tonų (m.) vienam gyventojui per metus. Miškų ir urbanistikos sumažino gamtinių gyvūnų buveinių, kyla grėsmė išlikimui daugelis stambių žinduolių gimtoji Korėjos Pusiasalyje. Gyvūnų rūšys, gyvenančios šalies, dvidešimt šešis, gresia išnykimas Saugomos teritorijos sudaro apie septynis procentus (m.) ir Pietų Korėjos, įskaitant daugiau nei dešimt nacionalinių parkų. Pietų Korėja yra ratifikuotų tarptautinių sutarčių saugant biologinę įvairovę, nykstančios rūšys, atogrąžų miškai, ir ozono sluoksnis. Šalis taip pat pasirašė sutartis riboja pavojingų atliekų, jūros taršos, ir